Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Wiadomości - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Wiadomości

[ZAPROSZENIE] Specjalistyczny kurs "Superwizje dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych" [wejdź]
[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna w woj. podlaskim "Ekonomia społeczna w województwie podlaskim - doświadczenia i dobre praktyki" [wejdź]
[ZAPROSZENIE] Specjalistyczny kurs "Mediacje rodzinne" [wejdź]
[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna w województwie mazowieckim "Praca socjalna metodą Centrum Aktywności Lokalnej" [wejdź]
[ZAPROSZENIE] Seminarium LZI [wejdź]
[ZAPROSZENIE] Seminarium PWD [wejdź]
Zaproszenie na konferencję rekrutacyjną!!! [wejdź]
Projekt systemowy "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" 2012 [wejdź]
Bezpłatne szkolenie "Współpraca się opłaca - ekonomiczny wymiar integracji społecznej i zawodowej. Rzecz o ekonomii społecznej" [wejdź]
UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA PROJEKTU [wejdź]
INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURÓW DORADCZYCH [wejdź]
Zaproszenie na Seminarium PWD [wejdź]
Doradztwo psychologiczne - Dodatkowe dyżury doradcze! [wejdź]
Zaproszenie na seminarium upowszechniające dobre praktyki w zakresie Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [wejdź]
Informacja dot. rekrutacji na studia I stopnia - kierunek praca socjalna [wejdź]
Informacja dot. III edycji studiów podyplomowych. [wejdź]
Informacja o dyżurach doradczych! [wejdź]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy ?Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, informuje iż rozpoczyna nabór na trzydniowe szkolenia skierowane wyłączn [wejdź]
Informacja odnośnie dyżuru doradczego w dniu 7.11.2011 r. [wejdź]
Zaproszenie na Wizytę Studyjną - woj. podlaskie (WPOW i PCPR) [wejdź]
Zapraszamy na seminaria "Udział i rola pracowników oświaty w funkcjonowaniu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych" [wejdź]
Zapraszamy na seminaria "Udział i rola pracowników ochrony zdrowia w funkcjonowaniu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych" [wejdź]
Zaproszenia na szkolenia!!! [wejdź]
Uwaga! Informacja odnośnie dyżuru doradczego w dniu 10.10.2011 r. [wejdź]
Zaproszenie na seminarium naukowe Ewaluacja w pracy... - DPS, POW [wejdź]
Zaproszenie na seminarium naukowe "Ewaluacja w pracy socjalnej..." - kadra kształcąca [wejdź]
Zaproszenie na seminarium naukowe "Ewaluacja w pracy socjalnej..." - OPS i PCPR [wejdź]
Zaproszenie na szkolenie: Arteterapia metodą Decoupage - WTZ [wejdź]
Zaproszenie na wizytę studyjną - woj. mazowieckie (DPS) [wejdź]
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215