Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Specjalistyczne doradztwo - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Specjalistyczne doradztwo

SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE

TWORZENIE, MODYFIKOWANIE STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
Mogą być świadczone w pierwszej kolejności tym Beneficjentom (Instytucjom), którzy w 2010 roku zadeklarowali chęć korzystania z doradztwa w 2011r. bądź kontynuują pracę nad strategią. Pozostali Beneficjenci (Instytucje) mogą korzystać z doradztwa jedynie w czasie pełnionych przed doradców dyżurów.

Lawda Małgorzata:
tel. kom. 609 208 917;
e-mail: l.pawell@wp.pl
dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS we wtorki
13.30-15.30

Tomulewicz Anna:
tel. kom. 609 606 669;
e-mail: tomulewicz@op.pl
dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS we środy
8.30-10.30

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Golubiewska Krystyna:
tel. 85 744 72 77;
e-mail: podlasem8@op.pl
dyżury w siedzibie ROPS
w piątki 8.00-13.00

DORADZTWO W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA LOKALNYCH ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH
Dostępne dla przedstawicieli instytucji tworzących zespoły interdyscyplinarne wszystkich gmin woj. podlaskiego. 

Doradztwo psychologiczne:
Krystyna Wysocka
tel. 85 744 71 43
e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS
w piątki 8.00-13.00

Doradztwo prawne:
Małgorzata Grażyna Niewińska
tel. 85 744 71 43
e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS
we środy 8.00-13.00

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215