Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Zapytania ofertowe - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Zapytania ofertowe

[2012] Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do ROPS w Białymstoku.
2012-09-14
MINĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT
ROPS-III-3321-14.1/2012
2012-09-21 12:00
[więcej]
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza Podmioty, Trenerów do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednocześnie ROPS informuje, że nie zwraca kosztów dojazdu trenera/eksperta na szkolenie.
2012-09-06
MINĄŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT
ROPS.I.0725-46/2012
2012-09-14 15:00
[więcej]
2010-12-22
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS. IV.POKL.0071-3/24/10
2010-12-30 16:00
[więcej]
2010-12-22
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS. IV.POKL.0071-3/23/10
2010-12-30 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2010-11-02
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-3/18/10
2010-11-08 16:00
[więcej]
2010-09-27
NIE ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-7/5/10
2010-10-08 16:00
[więcej]
2010-09-27
NIE ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-7/4/10
2010-10-08 16:00
[więcej]
2010-09-27
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-7/6/10
2010-10-08 16:00
[więcej]
2010-08-16
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-7/2/10
2010-09-03 16:00
[więcej]
2010-08-13
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-7/1/10
2010-08-31 16:00
[więcej]
2010-07-21
NIE ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-2/11/10
2010-08-04 16:00
[więcej]
2010-07-01
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-3/12/10
2010-07-12 16:00
[więcej]
2010-06-29
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/16-2/10
2010-07-05 16:00
[więcej]
2010-06-29
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/27-1/10
2010-07-05 16:00
[więcej]
2010-06-29
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/26-1/10
2010-07-05 16:00
[więcej]
2010-06-29
NIE ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/25-1/10
2010-07-05 16:00
[więcej]
2010-06-29
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/20-2/10
2010-07-05 16:00
[więcej]
2010-06-29
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/21-2/10
2010-07-05 16:00
[więcej]
2010-06-18
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.3321-31/1/10
2010-07-02 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2010-05-28
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/22-1/10
2010-06-09 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2010-05-28
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/23-1/10
2010-06-09 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2010-05-28
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/24-1/10
2010-06-09 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2010-05-28
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/18-1/10
2010-06-09 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2010-05-28
NIE ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/21-1/10
2010-06-09 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2010-05-28
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/17-1/10
2010-06-09 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2010-05-28
NIE ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/19-1/10
2010-06-09 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2010-05-28
NIE ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/20-1/10
2010-06-09 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2010-05-28
NIE ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/16-1/10
2010-06-09 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
2010-05-14
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-3/7/10
2010-05-19 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2010-05-14
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-3/6/10
2010-05-19 16:00
[więcej]
w ramach projektu ?Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej? współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
2010-05-05
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0724-4/12/10
2010-05-14 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
2010-03-17
NIE ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/12-3/10
2010-03-22 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
2010-03-08
NIE ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/12-2/10
2010-03-15 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
2010-02-26
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/13-1/10
2010-03-04 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2010-02-26
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKl.0071-1/14-1/10
2010-03-04 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
2010-02-26
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/15-1/10
2010-03-04 16:00
[więcej]
przeprowadzenie szkolenia "Praktyczne zastosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej" w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007?2013
2010-02-23
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/4-1/10
2010-02-26 16:00
[więcej]
Przeprowadzenie szkolenia "Tworzenie i realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem" w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007?2013
2010-02-23
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/11-1/10
2010-02-26 16:00
[więcej]
Przeprowadzenie szkolenia "Stres, wypalenie zawodowe i asertywność" w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007?2013
2010-04-06
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/10-1/10
2010-02-26 16:00
[więcej]
w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007?2013
2010-02-22
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/7-1//10
2010-02-26 16:00
[więcej]
Przeprowadzenie szkolenia "Praca socjalna z osobą zaburzoną psychicznie, jego rodziną i otoczeniem" w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007?2013
2010-02-23
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/8-1/10
2010-02-26 16:00
[więcej]
Przeprowadzenie szkolenia "Młodzież wobec uzależnienia od narkotyków" w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007?2013
2010-02-23
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/5-1/10
2010-02-26 16:00
[więcej]
Przeprowadzenie szkolenia "Komunikacja z osobą zaburzoną psychicznie i jego rodziną" w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007?2013
2010-02-23
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/9-1/10
2010-02-26 16:00
[więcej]
Przeprowadzenie szkolenia "Kadry i płace od A do Z" w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007?2013
2010-02-23
NIE ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/12-1/10
2010-02-26 16:00
[więcej]
przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w ramach projektu ?Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007?2013
2010-02-23
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.3321-13/10
2010-02-26 16:00
[więcej]
Przeprowadzenie szkolenia "Znowelizowana ustawa Prawo Zamówień Publicznych" w ramach projektu "Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007?2013
2010-02-23
ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS.IV.POKL.0071-1/6-1/10
2010-02-26 16:00
[więcej]
2010-01-18
NIE ROZSTRZYGNIĘTO
ROPS. IV.POKL.0071-3/2/10
2010-01-29 00:00
[więcej]
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215