Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[2010] Dokumenty do pobrania - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[2010] Dokumenty do pobrania

Dokumenty i wytyczne
Program Kapitał Ludzki 2007-2013 (Pobierz)
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 czerwca 2010 r. (Pobierz)
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkow w ramach POKL (Pobierz)
System Realizacji Programu Kapitał Ludzki
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL (Pobierz)
Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej (Pobierz)
Podręcznik przygotowania wniosków w ramach PO KL (Pobierz)
Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki (Pobierz)
Zasady systemu sprawozdawczości Programu Kapitał Ludzki (Pobierz)
Załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości w PO KL:
Informacja miesięczna z realizacji PO KL - część I (Pobierz)
Informacja miesięczna z realizacji PO KL - część II (Pobierz)
Wniosek o płatność (Pobierz)
Załącznik nr 1 do wniosku o płatność (Pobierz)
Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność (Pobierz)
Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucje Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Pobierz)
Podręcznik wskaźników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Pobierz)
Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki (Pobierz)
Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w PO KL (Pobierz)
Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych (Pobierz)
Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych -tabela wskaźnika (Pobierz)
Plan komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Pobierz)
Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Pobierz)
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał Ludzki (Pobierz)
Generatory
Generator Wniosków Aplikacyjnych
Generator Wniosków Aplikacyjnych - Edytor (4.3.4 wersja pełna - 37 MB) (Pobierz)
Wniosek o dofinansowanie projektu (Pobierz)
Załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu (Pobierz)
Instrukcja wypełniania GWA (Pobierz)
Generator Wniosków Płatniczych
Generator Wniosków Płatniczych (2.1.6 wersja pełna - 42,8 MB) (Pobierz)
Instrukcja użytkownika GWP (Pobierz)
Instrukcja instalacji GWP v 2.0 (Pobierz)
Pozostałe dokumenty
Wytyczne MP i PS z 14 maja 2009 r.dotyczące współpracy OPS i PUP w zakresie kontraktów socjalnych obejmujących bezrobotnych (Pobierz)
Krajowa strategia polityki społecznej 2007-2013 (Pobierz)
Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie (Pobierz)
Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie (Pobierz)
Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego projektów systemowych realizowanych w 2009 roku przez OPS i PCPR w województwie podlaskim (Pobierz)

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego