Baner

Linki

» Europejski Fundusz Społeczny www.efs.gov.pl

» Fundusze Strukturalne www.funduszestrukturalne.gov.pl

» Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl

» Punkty Informacyjne Instytucji Pośredniczących Województwa Podlaskiego

» Regionalny Ośrodek EFS w Białymstoku www.bialystok.roefs.pl

» Regionalny Ośrodek EFS w Łomży www.lomza.roefs.pl

» Regionalny Ośrodek EFS w Suwałkach www.suwalki.roefs.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215