Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[2010] Zamówienia Publiczne - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[2010] Zamówienia Publiczne

 1. ROPS.IV.POKL.3321-14/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 2. ROPS.IV.POKL.3321-15/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 3. ROPS.IV.POKL.3321-16/3/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 4. ROPS.IV.POKL 3321-19/1/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 5. ROPS.IV.POKL 3321-22/10
  UNIEWAŻNIENIE
 6. ROPS.IV.POKL 3321-23/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 7. ROPS.IV.POKL 3321-24/1/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 8. ROPS.IV.POKL 3321-25/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 9. ROPS.IV.POKL 3321-26/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
   
 10. Numer ogłoszenia: 142080 - 2010; data zamieszczenia: 24.05.2010
  ORGANIZACJA CYKLU SZKOLEŃ WARSZTATOWYCH DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI WSPARCIA I OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W RAMACH PROJETKU BĄDŹ AKTYWNY, BĄDŹ NAJLEPSZY - SZKOLENIA ORAZ SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA KADR INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ
 11. Numer ogłoszenia: 147548 - 2010; data zamieszczenia: 27.05.2010
  ORGANIZACJA CYKLU SZKOLEŃ WARSZTATOWYCH DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ INNYCH SŁUŻB SPOŁECZNYCH DO KTÓRYCH NALEŻĄ: KURATORZY SĄDOWI, POLICJANCI, PEDAGODZY, PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWE W RAMACH PROJEKTU BĄDŹ  AKTYWNY, BADŹ NAJLEPSZY - SZKOLENIA ORAZ SPECJALISTYCZNE DORADZTWO DLA KADR  INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
 12. ROPS.IV.POKL.3321-29/10
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 13. ROPS.IV.POKL.3321-30/10
  Modyfikacja treści SIWZ
 14. ROPS.IV.POKL.3321-28/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 15. ROPS.IV.POKL.3321-30/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 16. ROPS.IV.POKL.3321-34/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 17. ROPS.IV.POKL.3321-35/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 18. ROPS.IV.POKL.3321-43/10
  ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA
  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 19. ROPS.IV.POKL.3321-44/10
 20. ROPS.IV.POKL.3321-42/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 21. Numer ogłoszenia: 261157 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010
  Świadczenie usług stanowiących zaplecze organizacji szkolenia kadry kierowniczej instytucji pomocy społecznej w zakresie hotelowym i restauracyjnym w ramach projektu Bądź Aktywny,
  Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnejintegracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
 22. Numer ogłoszenia: 261171 - 2010; data zamieszczenia: 22.09.2010
  Świadczenie usług stanowiących zaplecze organizacji warsztatów w ramach cyklu dla LZI w zakresie hotelowym i restauracyjnym w ramach projektu Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
 23. ROPS.IV.POKL.3321-52/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 24. ROPS.IV.POKL.3321-53/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 25. Numer ogłoszenia: 290309 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010
  Świadczenie usług stanowiących zaplecze organizacji seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń instytucji pomocy społecznej oraz konferencji informacyjno - podsumowującej w
  zakresie hotelowym i restauracyjnym w ramach projektu Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej.
 26. ROPS.IV.POKL.3321-56/10
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215