Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Doradztwo - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Doradztwo

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w 2010 roku mogą otrzymać wsparcie doradcze w zakresie realizacji zadań przez instytucje pomocy i integracji społecznej określonych ustawą:
 

1) Opracowywanie i aktualizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych
Zakres doradztwa
- analiza potrzeb gminy w zakresie tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- analiza potencjalnych problemów i zagrożeń dotyczących realizacji i wdrażania strategii,
- powołanie i moderowanie pracy gminnych zespołów roboczych ds. opracowywania i aktualizowania strategii,
- pomoc w opracowywaniu projektów i tworzeniu harmonogramu realizacji strategii,
- analiza programów i projektów już istniejących na terenie gmin oraz dostosowaniu ich do aktualnych potrzeb gmin,
- interpretacja przepisów dotyczących strategii.
Sposób realizacji
doradztwo realizowane indywidualnie lub grupowo
Dane kontaktowe doradców
Lawda Małgorzata:
tel. kom. 664 779 793;
dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS we wtorki 13.30-15.30
Tomulewicz Anna:
tel. kom. 609 606 669;
dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS
we środy 8.30-10.30
2) Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
Zakres doradztwa
- doradztwo w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. z późniejszymi zmianami,
- doradztwo w zakresie funduszu alimentacyjnego na podstawie Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. z późniejszymi zmianami,
- doradztwo pracownikom instytucji pomocy społecznej w innych zakresach związanych bezpośrednio z systemem zabezpieczenia społecznego.
Sposób realizacji
doradztwo realizowane indywidualnie lub grupowo
Dane kontaktowe doradcy
Golubiewska Krystyna:   e-mail: podlasem8@op.pl
dyżury w siedzibie Biura Projektu ROPS – nr tel. 85 744 22 16
lub w siedzibie ROPS – nr tel. 85 744 72 72
w piątki 8.00-13.00
3) Zakres doradztwa wynikający z bieżących potrzeb instytucji
Zakres doradztwa
 każde zagadnienie związane z wykonywanymi zadaniami określonymi ustawami w ramach pracy zawodowej, które wymagają wsparcia specjalistów z danej dziedziny.
Sposób realizacji
doradztwo realizowane indywidualnie na podstawie dostarczonego do Biura Projektu (pocztą tradycyjną, elektroniczną, faksem bądź osobiście) Wniosku o udzielenie doradztwa (załącznik nr 1)

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego