Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Prawo Zamówień Publicznych" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Prawo Zamówień Publicznych"

ROPS.IV.POKL.0071.1/1.1/2011

                                                                                        DYREKTORZY/KIEROWNICY
                                                                                        INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                        Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza pracowników Państwa instytucji do udziału w szkoleniu:

„PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Jest to bezpłatne, jednodniowe szkolenie dla pracowników instytucji pomocy społecznej z województwa podlaskiego. W 2010 roku ww. szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem i ze względu na ograniczoną ilość miejsc nie wszystkie osoby chętne mogły wziąć w nim udział. W związku z tym, pierwszeństwo udziału w szkoleniu mają osoby niezakwalifikowane w 2010r., które odeślą w określonym terminie do BP ROPS kartę potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami stosowania procedur zamówień publicznych.

Odbiorcy: pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Termin do wyboru: 28.01.2011 r., 31.01.2011r.

Miejsce szkolenia: Biuro Projektu ROPS, ul. Legionowa 30 lok 202, Białystok.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń !!!

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty
zgłoszeniowej (w załączeniu) na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej
na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl do dnia 24.01.2011 r.


Więcej informacji na temat szkoleń dostępnych jest pod nr telefonu 85 744 22 14.

                                                                                                  Serdecznie zapraszamy,
                                                                                                         
                                                                                                        Z poważaniem,

                                                                                           Elżbieta Rajewska – Nikonowicz
                                                                                                           Dyrektor
                                                                                   Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
                                                                                                      w Białymstoku
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215