Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Kodeks Postępowania Administracyjnego" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Kodeks Postępowania Administracyjnego"

          W dniach 7 marca i 14 marca 2011 roku w Biurze Projektu ROPS przy ul. Legionowej 30 lok. 202 w Białymstoku odbyły się dwa szkolenia jednodniowe na temat: „Kodeks Postępowania Administracyjnego”. Szkolenia prowadził Pan Dariusz Matuk. W każdym z nich uczestniczyło po ok. 20 osób z instytucji pomocy społecznej.

Tematy jakie zostały omówione to:
1. Kodeks Postępowania Administracyjnego a ustawy szczególne.
2. ZMIANY w KPA od 10 KWIETNIA 2011 r.
3. Zasady postępowania administracyjnego i ich wpływ na czynności procesowe,
4. Właściwość organów i wyłączenie pracownika lub organu od załatwiania spraw – procedura wyłączania i konsekwencje zaniedbania. Wydawanie decyzji „samemu sobie” czyli kiedy burmistrz może wydać decyzję swojej gminie?
5. Wszczęcie postępowania – z urzędu i na wniosek.
6. Załatwienie spraw - terminy: liczenie terminów, przywrócenie terminu.
7. Doręczenia , wezwania.
8. Postępowanie dowodowe – dokumenty, świadkowie, oględziny i inne. Organizacja czynności dowodowych, sporządzanie protokołów i adnotacji.
9. Decyzja administracyjna - rodzaje, składniki , charakter protokołów i adnotacji.
10. Decyzja administracyjna - rodzaje, składniki , charakter prawny.
11. Postępowanie odwoławcze i zażaleniowe.
12. Nadzwyczajne środki wzruszania decyzji ostatecznych (zmiana i uchylenie, wznowienie postępowania , stwierdzenie nieważności, wygaszenie).
13. Sądowa kontrola decyzji administracyjnych.
14. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków i wydawanie zaświadczeń.
15. Instrukcja kancelaryjna.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215