Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Ochrona danych osobowych" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Ochrona danych osobowych"

          W dniach 24 lutego i 25 lutego 2011 roku w Biurze Projektu ROPS przy ul. Legionowej 30 lok. 202 w Białymstoku odbyły się dwa szkolenia jednodniowe na temat: „Ochrona danych osobowych”. Szkolenia prowadził Pan Michał Geilke. W każdym z nich uczestniczyło po ok. 20 osób z instytucji pomocy społecznej.

Tematy jakie zostały omówione to:

 • WYCIEKI DANYCH – statystyki wraz z omówieniem
 • POJĘCIE DANYCH I INFORMACJI
 • PRZED CZYM SIĘ CHRONIĆ – krótkie omówienie zagrożeń, podatności, incydentów oraz techniki kradzieży danych
   
 • PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO:
  - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – w zakresie związanym z danymi osobowymi
  - Kodeks Karny – przepisy karne związane z bezpieczeństwem informacji
  - Kodeks Pracy – uregulowania kodeksu w sprawie przetwarzania danych osobowych pracowników
 • USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:
  - szczegółowe omówienie podstawowych pojęć ustawy,
  - szczegółowe omówienie obowiązków Administratora Danych Osobowych,
  - szczegółowe omówienie roli i obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2004 R. W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ URZĄDZENIA I SYSTEMY INFORMATYCZNE SŁUŻĄCE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
  - szczegółowe omówienie wytycznych co do formy i zawartości dokumentów Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
  - szczegółowe omówienie wytycznych dla poziomów bezpieczeństwa, wyszczególnionych przez rozporządzenie.
 • PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NORMY ISO 27001
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215