Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Prawo Zamówień Publicznych" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Prawo Zamówień Publicznych"

          W dniach 28 stycznia i 31 stycznia 2011 roku w Biurze Projektu ROPS przy ul. Legionowej 30 lok. 202 w Białymstoku odbyły się dwa szkolenia jednodniowe na temat: „Prawo Zamówień Publicznych”. Szkolenia prowadził Pan Andrzej Wiśniewski. W każdym z nich uczestniczyło po ok. 20 osób z instytucji pomocy społecznej.

Tematy jakie zostały omówione to:
1. Planowanie zamówień publicznych, szacowanie wartości i ilości przedmiotu zmówienia.
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy
3. Warunki udziału w postępowaniu: uczciwa konkurencja i równe traktowanie wykonawców .
4. Zasady zmiany i uzupełnienia SIWZ, zasady dostępu do informacji i dokumentacji.
5. Tryby udzielania zamówień publicznych, kryteria oceny ofert wybór oferty najkorzystniejszej.
6. Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Wewnętrzne regulacje jednostek w zakresie udzielania zamówień publicznych (Regulaminy).
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011 w kontekście udzielania zamówień publicznych.
9. Umowy w zamówieniach publicznych i ich specyfika.
10. Możliwe problemy interpretacyjne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Procedury odwoławcze, kontrola zamówień publicznych
12. Odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215