Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Wizyta studyjna "Prezentacja Dobrych Praktyk w zakresie aktywnej polityki społecznej w województwie podlaskim" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Wizyta studyjna "Prezentacja Dobrych Praktyk w zakresie aktywnej polityki społecznej w województwie podlaskim"

          W dniach 16-18 marca 2011 r. w ramach Platformy Wymiany Doświadczeń odbyła się I wizyta studyjna „Prezentacja dobrych praktyk w zakresie aktywnej polityki społecznej w województwie podlaskim”. Uczestniczyło w niej 26 pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz ROPS w Białymstoku.
          Wizyta studyjna miała na celu upowszechnienie „Dobrych Praktyk” oraz rozwijanie współpracy i partnerstwa na rzecz nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem metod pracy z rodziną, dzieckiem oraz osobą niepełnosprawną. Celem wizyty była również wymiana doświadczeń uczestników wizyty między sobą oraz między pracownikami odwiedzanych instytucji.
          Pierwszego dnia uczestnicy wizyty gościli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach. Pracownicy MOPS zaprezentowali działania ośrodka w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Omówione zostały praktyczne aspekty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz działania prowadzone przez Świetlicę Socjoterapeutyczną „Świat w kolorach” na rzecz dzieci i młodzieży. Przybliżone zostały również działania podejmowane w ramach projektów, realizowanych przez MOPS. Na koniec uczestnicy obejrzeli reportaż pt. „Sztuka Próbowania”.
          Następnie uczestnicy udali się do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczego w Perkach Karpiach. Jest to pierwsza tego typu placówka w województwie podlaskim, stanowiąca miejsce rehabilitacji, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży z głęboką, znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, w wieku od 3 do 25 lat. OREW powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Szansa przy współpracy Gminy Sokoły. Od 2009 roku z pomocy OREW może korzystać 50 wychowanków. W trakcie pobytu w ośrodku odbyło się spotkanie z Panem Józefem Zajkowskim - Wójtem Gminy Sokoły oraz Panem Norbertem Krzykawskim – Prezesem Stowarzyszenia pomocy Szansa, którzy omówili znaczenie współpracy jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi.
          Drugiego dnia wizyty uczestnicy zapoznali się z działalnością Zespołu Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Zambrowie. Placówka funkcjonuje od 1948r., obecnie przebywają w niej 4 grupy wychowawcze, stanowiące oddzielne „rodzinki” oraz dwie grupy usamodzielnienia. Podczas wizyty pracownicy omówili metody pracy z dzieckiem ukierunkowane na naukę gospodarności, zaradności, a co za tym idzie przygotowania do dorosłego życia. Następnie uczestnicy udali się do Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie. Głównym zadaniem ośrodka jest niesienie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnym intelektualnie. Ośrodek powstał z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Zambrowie. Swoją działalność rozpoczął 10 lutego 2010 roku. Docelowo przeznaczony jest dla 40 osób, obecnie zaś przebywa w nim 14 podopiecznych.
          Na koniec drugiego dnia wizyty uczestnicy gościli w siedzibie Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia ks. Andrzeja Mikuckiego – Dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej, który przedstawił misję oraz główne działania Caritas. Następnie omówiona została działalność poszczególnych placówek prowadzonych przez Caritas: ośrodka dla osób bezdomnych „Przystanek w Drodze” w Czerwonym Borze, Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Łomży oraz Ośrodka Wsparcia Rodziny w Zambrowie. Uczestnicy wizyty spotkali się również z pedagogiem ulicznym, który omówił założenia realizowanego przez Ośrodek Wsparcia w Zambrowie projektu „Wychowawca podwórkowy II”.
         Ostatni dzień wizyty poświęcony został zagadnieniom dotyczącym publicznych oraz niepublicznych form wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną. Uczestnicy odwiedzili Środowiskowy Dom Rodzinny „Nasz Dom” – Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo –Wychowawczą, prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku. Placówka ta stanowi przykład dobrej praktyki niepublicznej formy wsparcia dla dzieci i młodzieży znajdującej się w krytycznej sytuacji rodzinnej. Następnie odbyła się prezentacja grup usamodzielnienia wychowanków przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej „Jedynka w Białymstoku”.
          Na zakończenie wizyty studyjnej wśród uczestników przeprowadzone zostały liczne dyskusje oraz wypełniono ankiety, z których wynikło, iż wizyta studyjna była przydatna i spełniła oczekiwania uczestników. Wyrazili oni chęć uczestnictwa w kolejnych wizytach oraz poznania innych zagadnień z zakresu pomocy społecznej.

Pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku pragną serdecznie podziękować Dyrektorom/Kierownikom oraz pracownikom i władzom lokalnym odwiedzanych instytucji za zaangażowanie i pomoc w realizacji I wizyty studyjnej.

Galerie zdjęć
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215