Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
I Seminarium PWD. - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

I Seminarium PWD.

          Pierwsze seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń odbyło się 8 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Uczestniczyło w nim 80 osób – kadra kierownicza oraz pracownicy instytucji pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego.
           Spotkanie PWD otworzyła Pani Bożena Tomaszewska - główny specjalista ds. badań i analiz w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Białymstoku, witając zgromadzonych uczestników. Po przedstawieniu programu seminarium rozpoczęto spotkanie.
            Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Sobolewska – asystent ds. PWD, która omówiła główne założenia i cele Platformy Wymiany Doświadczeń. Przedstawiła również działania zaplanowane na 2011 r. Zaprezentowała harmonogram wizyt studyjnych – tematykę oraz miejsca wizyt studyjnych.
           W dalszej kolejności głos zabrała Pani Bożena Tomaszewska. Przedstawiła ona standardy kontroli zarządczej. Omówiła 5 grup standardów, odpowiadających podstawowym elementom systemu kontroli oraz scharakteryzowała każdy z 22 standardów, wprowadzonych przez Ministra Finansów. Przestawiła również propozycje rozwiązań, jakie można zastosować do poszczególnych standardów.
           Dalsza część seminarium została poświęcona tematyce aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Pani Anna Tomulewicz – doradca ROPS w Białymstoku omówiła zasady tworzenia harmonogramów wdrażania strategii i monitoring. Przestawiła również przykłady realizacji strategii, wdrażania i zarządzania strategią w nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
           Następnie wystąpiła Pani Bożena Sury – opiekun procesu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych. Było to wystąpienie, które nie zostało zaplanowane w harmonogramie i odbyło się ono w trakcie panelu dyskusyjnego. Pni Bożena Sury przedstawiła realizację cyklu dla Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych w 2011 r., dotyczącego tworzenia i funkcjonowania LZI w ramach gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
           Po czym rozwinęła się dyskusja na temat potrzeb szkoleniowych. Uczestnicy seminarium zgodnie twierdzili, iż niezbędne jest zorganizowanie warsztatów na temat kontroli zarządczej.
           Podczas I seminarium PWD odbyły się także wybory do Rady Platformy Wymiany Doświadczeń, którą w bieżącym roku planujemy rozszerzyć do 10 osób.
W Radzie PWD pozostaną dotychczasowi jej członkowie, wśród których jest:
- Pani Bożena Turycz – Dyrektor OPS w Sokółce
- Pani Agnieszka Dyda – Dyrektor MGOPS w Czarnej Białostockiej
- Pani Elżbieta Tarachanowicz – Kierownik GOPS w Korycinie
- Pani Krystyna Sawicka – Kierownik GOPS w Gródku
- Pan Kazimierz Kuczek – Zastępca Dyrektora MOPR w Białymstoku
- Pan Stanisław Dziemian – Dyrektor PCPR w Suwałkach
          Do grona Rady w wyniku jednogłośnej decyzji członków PWD dołączyły Pani Krystyna Dackiewicz – Dyrektor Domu Dziecka w Białowieży oraz Pani Ewa Bonarska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku.
           Seminarium było także okazją do omówienia dotychczasowych oraz przyszłych działań związanych z aktywnością Platformy Wymiany Doświadczeń (odbyte oraz planowane wizyty studyjne i seminaria, spotkania Rady PWD).
 

Galerie zdjęć
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215