Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
I spotkanie Rady PWD. - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

I spotkanie Rady PWD.

        W dniu 18.02.2011 r. w Biurze Projektu przy ul. Legionowej 30 w lok. 202 odbyło się I spotkanie Rady PWD. Uczestniczyli w nim: członkowie Rady PWD, Kierownik Projektu - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Pani Małgorzata Lawda – Doradca ROPS, Pani Anna Tomulewicz – Doradca ROPS, Pani Krystyna Golubiewska – Doradca ROPS, Pani Emilia Gołaszewska – Kierownik Obserwatorium Integracji Społecznej, Pani Krystyna Bobrowska–Dąbrowska – Kierownik Działu Polityki Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Pani Bożena Tomaszewska – pracownik ROPS, asystent do spraw PWD.
             Spotkanie Rady PWD otworzyła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku witając zgromadzonych uczestników.
        W pierwszej części Pani Dyrektor Elżbieta Rajewska – Nikonowicz poinformowała uczestników spotkania o rozszerzeniu Platformy Wymiany Doświadczeń w 2011 r. W działaniach platformy będzie uczestniczyć kadra kierownicza oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych jak też innych instytucji sektora polityki społecznej z terenu województwa podlaskiego.
           W dalszej części spotkania głos zabrała Pani Małgorzata Lawda. W pierwszej kolejności wyjaśniła pojęcie kontroli zarządczej, omówiła jej obszary oraz procedury. Pokazała również przykład dokumentów wchodzących w skład kontroli zarządczej. Jednym z takich dokumentów, które zostały szerzej omówione był kodeks etyki.
           Następną kwestią poruszoną podczas spotkania była instrukcja kancelaryjna. Pani Emilia Gołaszewska omówiła procedurę tworzenia projektu dokumentu instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt. Podczas spotkania poruszono również kwestię archiwizacji dokumentów. Uczestnicy spotkania rozmawiali także o możliwości wspólnego stworzenia jednej instrukcji kancelaryjnej dla danego rodzaju jednostek.
         Z powodu zbyt krótkiego czasu spotkania nie została omówiona tematyka Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych, zaplanowana w harmonogramie.
            Na koniec ustalono, że kolejne spotkanie Rady PWD powinno odbyć się już w nowym, rozszerzonym składzie. Wstępnie postanowiono, że odbędzie się ono na przełomie kwietnia i maja 2011 r.

Galerie zdjęć
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215