Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Wizyta studyjna w województwie warmińsko-mazurskim - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Wizyta studyjna w województwie warmińsko-mazurskim

       Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w dniach 12 – 13 maja 2011 r. zorganizował II wizytę studyjną. W wizycie wzięło udział 25 osób – kadra kierownicza oraz pracownicy domów pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego.
Celem wyjazdu było zapoznanie się z działaniami prowadzonymi na rzecz osób starszych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w placówkach pobytu stałego oraz dziennego. Celem wizyty była również integracja pracowników instytucji pomocy społecznej oraz rozwijanie współpracy, refleksja i wymiana doświadczeń w zakresie kierowania pracą domu pomocy społecznej.
       Pierwszego dnia uczestnicy udali się do Mrągowa, gdzie zapoznali się z działalnością Dziennego Domu Pobytu w Mrągowie, działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Pracownicy placówki przedstawili metody aktywizacji osób starszych. Podopieczni zaprezentowali zaś część artystyczną. Następnie odbyła się wizyta w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Mrągowie. W placówce przebywa obecnie ponad 90 podopiecznych w wieku od 5 do 35 lat. Uczestnicy wizyty zwiedzili nowoczesny pawilon edukacyjno – terapeutyczny, w którym odbywają się różnego rodzaju zajęcia oraz zapoznali się z metodami pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.
       Drugiego dnia uczestnicy wizyty mieli okazję zapoznać się z placówkami działającymi na terenie Olsztyna. Na początku udali się do Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie, gdzie Pani Maria Gałus – Dyrektor DPS opowiedziała o funkcjonowaniu placówki oraz omówiła kwestie kadrowe i finansowe, związane z zarządzaniem tego typu instytucją. Dom pomocy przeznaczony jest dla osób starszych i przewlekle chorych, poza tym w strukturze placówki funkcjonuje środowiskowy dom samopomocy oraz dzienny dom pobytu. Następnie uczestnicy gościli w Środowiskowym Domu Samopomocy „Dworek” w Olsztynie. Jest to placówka pobytu dziennego, działająca w strukturze MOPS w Olsztynie, przeznaczona dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pracownicy przedstawili działania środowiskowego domu, ukierunkowane na pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego oraz organizacji treningów, przygotowujących do samodzielnego życia.

Pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pragną serdecznie podziękować Dyrektorom/Kierownikom oraz pracownikom odwiedzanych instytucji za zaangażowanie i pomoc w realizacji II wizyty studyjnej.
 

Galerie zdjęć
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215