Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Seminarium dot. ekonomii społecznej - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Seminarium dot. ekonomii społecznej

          W dniu 30 marca 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się Seminarium dot. ekonomii społecznej. Spotkanie otworzyła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Margol – ekspert ekonomii społecznej, założyciel i Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”. Poprowadził on wykład na temat: „Rola ekonomii społecznej w aktywnej integracji”.
Na Seminarium odbyło się także przedstawienie działań z zakresu ekonomii społecznej realizowanych na terenie województwa podlaskiego (wsparcie doradcze, szkoleniowe, biznesowe, prawne, finansowe)
- RISE - profesjonalny rozwój ES w województwie podlaskim - Wioletta Czemiel - Grzybowska - Regionalny Instytut Społeczno - Ekonomiczny,
- Inicjatywy ekonomii społecznej na Podlasiu z perspektywy Podlaskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Sylwestra Borowczyk – Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych,
- Ekonomia społeczna w powiecie łomżyńskim - Krzysztof Kozicki – Wicestarosta Łomżyński,
- Prezentacja projektu p.n. Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej - Marta Małecka – Dobrogowska – Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej,
- Założenia Planu Działania na rok 2011 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie Wykluczeniu i Wzmocnienie Sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa podlaskiego
– Małgorzata Kukor - Kołodko – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215