Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych"

           W dniach 11.05, 18.05, 25.05 i 01.06 w Biurze Projektu ROPS w Białymstoku odbyły się cztery jednodniowe szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”. Prowadziła je Pani Iwona Wójcik-Nikitiuk wraz z Panią Małgorzatą Lawda. Szkolenia skierowane były do pracowników instytucji pomocy społecznej z województwa podlaskiego.
        Celem szkolenia było przedstawienie zmian w zakresie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2010r. nowej ustawy o finansach publicznych, poznanie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz praktycznych aspektów sporządzania i funkcjonowania procedur kontroli zarządczej zgodnie ze specyfiką jednostki.

Zagadnienia jakie zostały omówione na szkoleniu:
1.Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach publicznych:
-obowiązki kierownika jednostki,
-odpowiedzialność kierownika jednostki.
2.Organizacja i funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych:
-zasady budowy systemu kontroli,
-zakres i przedmiot kontroli zarządczej,
-funkcje i zadania systemu kontroli zarządczej.
3.Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:
-model zarządzania ryzykiem,
-metody zarządzania ryzykiem,
-analiza ryzyka,
-postępowanie wobec ryzyka.
4.Mechanizmy kontroli zarządczej w praktyce.
5. Wzory procedur i zarządzeń w kontroli zarządczej.
6.Monitorowanie i ocena.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215