Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Metody pracy z mieszkańcami dps i ich aktywizacja'' - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Metody pracy z mieszkańcami dps i ich aktywizacja''

                W dniach 25-26.05.2011 roku w Hotelu Trio w Białymstoku odbyło się szkolenie „Metody pracy z mieszkańcami dps i ich aktywizacja”. Prowadziła je Pani Iwona Urbańska. Odbiorcami szkolenia byli przedstawiciele domów pomocy społecznej z województwa podlaskiego.
         Głównym celem szkolenia było nabycie lub pogłębienie wiedzy i umiejętności w zastosowaniu różnych metod i form pracy z mieszkańcami domów pomocy społecznej oraz aktualizowanie wiedzy na temat różnych kierunków ich aktywizacji.

Zagadnienia jakie zostały omówione w trakcie szkolenia:
1.Pracownik pierwszego kontaktu, jego rola i zadania
2.Diagnoza sytuacji, potrzeb mieszkańca, podejście holistyczne
3.Metodyka pracy z mieszkańcami, dostosowanie działań i terapii do stanu psychofizycznego mieszkańca- wprowadzenie do terapii zajęciowej
4.Plany indywidualnego wspierania mieszkańca, interdyscyplinarne zespoły terapeutyczno-opiekuńcze
5.Podstawowe zasady i wartości w pracy z klientami- mieszkańcami DPS
6.Rehabilitacja i aktywizacja mieszkańców DPS.
7.Kontakt terapeutyczny, błędy w kontakcie z mieszkańcem
8.Zaburzenia w funkcjonowaniu mieszkańca, związane z trudnościami adaptacyjnymi
9. Charakterystyka zachowań trudnych. Przyczyny agresji mieszkańców . Metody pracy z mieszkańcem agresywnym
10. Życie intymne w DPS - fakty i mity. Charakterystyka typowych zachowań seksualnych mieszkańców DP. Dewiacje seksualne w instytucjach totalnych oraz możliwości ich leczenia. Frustracje seksualne jako jedna z przyczyn agresji mieszkańców DPS. Postawy personelu wobec zachowań seksualnych mieszkańców DPS i próba ich zmiany
12. Zespół wypalania zawodowego pracowników DPS i jego przezwyciężanie.
13. Superwizja w pracy z mieszkańcami DPS.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215