Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
SEMINARIA LZI - PRACOWNICY OŚWIATY W FUNKCJONOWANIU LZI - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

SEMINARIA LZI - PRACOWNICY OŚWIATY W FUNKCJONOWANIU LZI

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizując projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, organizuje bezpłatne seminaria pt. : „Udział i rola pracowników oświaty w funkcjonowaniu Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych”. Seminaria skierowane są do przedstawicieli oświaty w związku z tworzeniem gminnych zespołów interdyscyplinarnych i powoływaniem grup roboczych. Należy podkreślić, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie udział przedstawicieli oświaty w w/w zespołach jest obligatoryjny.

Seminaria prowadzone będą przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z siedzibą w Warszawie.

Główne zagadnienia seminariów to:
- specyfika zjawiska przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania i przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci,
- aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- uruchomienie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (współpraca pomiędzy instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy, kompetencje służb zajmujących się pracą
z rodziną z problemem przemocowym),
- prawne i formalne aspekty funkcjonowania Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (LZI),
- udział i rola pracowników oświaty w funkcjonowaniu LZI (uprawnienia, zadania, obowiązki),
- realizacja procedury „Niebieskie Karty”.

Seminaria organizowane będą w 3 okręgach woj. podlaskiego:
- suwalskim – w dniu 21 września 2011 r., w godz. 9.30.00 – 17.00 w Suwałkach, w hotelu „Suwalszczyzna”, ul. Noniewicza 71 a;
- białostockim – w dniu 18 października 2011 r., w godz. 9.30.00 – 17.00 w Białymstoku, w hotelu „Trio” w Białymstoku, ul. Hurtowa 3,
- łomżyńskim – w dniu 17 listopada 2011 r., w godz. 9.30.00 – 17.00 w Łomży, w hotelu „Gromada” , ul. Rządowa 1A.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest wypełnione przez przedstawiciela oświaty karty zgłoszeniowej (w załączeniu) i przesłanie jej na nr fax. 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl

Rekrutacja będzie odbywała się dla okręgów:
- suwalskiego – do dnia 13 października 2011 roku,
- białostockiego – do dnia 13 października 2011 roku,
- łomżyńskiego – do dnia 28 października 2011 roku.

Szczegółowy harmonogram seminarium zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu ROPS w Białymstoku www.projekt.rops-bialystok.pl w terminie późniejszym.
Informacje dotyczące seminarium dostępne są również u opiekuna procesu LZI: Bożena Sury - e-mail: bozena.sury@rops-bialystok.pl, dyżur - każdy poniedziałek - Biuro Projektu ROPS Białystok, ul. Legionowa 30 lok 202, tel. 85 744 71 43.

W załączeniu karta zgłoszeniowa do pobrania.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215