Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Praktyczne zastosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Praktyczne zastosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej"

          W dniach 23.02, 25.02, 26.02, 08.03, 09,03 oraz 10.03 odbyły się jednodniowe szkolenia na temat: „Praktyczne zastosowanie przepisów ustawy o pomocy społecznej”. Prowadziła je Pani Ewa Agnieszka Bonarska. Szkolenia odbywały się w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. M. Curie- Skłodowskiej 14a w Białymstoku.
          Szkolenia dotyczyły ustawy o pomocy społecznej, w której nastąpiły zmiany. Zostały one szczegółowo wyjaśnione i omówione przez Panią Trener. Uczestnicy zapoznali się z definicją dochodu oraz ze zmianami w ustawie dotyczącej pomocy społecznej. Pani Ewa Bonarska przedstawiła działania domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia w tym dla osób zaburzonych psychicznie. Ważnym elementem omówionym na szkoleniu było wprowadzenie zagadnień dotyczących procedur postępowania z nieodebranymi świadczeniami oraz nowe procedury postępowania z nienależnie pobranymi świadczeniami. Istotnym zagadnieniem było również prowadzenie postępowania w sprawach o świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej, w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. Uczestnicy zapoznali się z informacjami dotyczącymi postępowania dowodowego. Szczegółowo zostały omówione decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej oraz weryfikacja decyzji ostatecznych zmian, uchyleń, stwierdzenie nieważności, wygaśnięcie.
          Na koniec szkolenia uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Stwierdzili, iż informacje ze szkolenia są dla nich nowe i będą bardzo przydatne w pracy.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego