Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Zawieranie kontraktów socjalnych" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Zawieranie kontraktów socjalnych"

     W dniach 30.06-01.07.2011 roku odbyło się szkolenie „Zawieranie kontraktów socjalnych”. Prowadził je Pan Marek Święs. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa podlaskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
     Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowej procedury podpisywania kontraktu oraz właściwego prowadzenia dokumentacji z nim związanych.
     Zagadnienia omówione na szkoleniu:
1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z instrumentami aktywnej integracji/ kontrakt socjalny, program usamodzielniania, program wychodzenia z bezdomności, trener integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych) pracy, program
2. Podstawy prawne Kontraktu socjalnego
3. Diagnoza i identyfikacja potrzeb osób i rodzin
4. Określenie beneficjatów – dopasowywanie instrumentów aktywnej integracji
5. Kontrakt socjalny a działania asystenta rodzinnego
6. Negocjacje i realizacja
7. Elementy ewaluacji
8. Sposoby pracy w przygotowywaniu do zawarcia kontraktu socjalnego i jego odmian
9. Kreowanie lokalnego systemu na rzecz wsparcia osób potrzebujących
10. Prezentacja dobrych praktyk( kontrakt socjalny, program usamodzielniania, program wychodzenia z bezdomności,)
11. Konstruowanie celów i etapowanie poszczególnych zadań
12. Diagnozowanie zasobów i deficytów
13. Opracowanie harmonogramu działań
14. Budżetowanie kontraktu – plan finansowy
15. Prognozowanie efektów podejmowanych działań
16. Omówienie pracy i analiza wypracowanych dokumentów
17. Analiza przypadku
18. Opracowanie quasi kontraktu socjalnego
19. Omówienie opracowanych quasi kontraktów

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215