Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Wizyta studyjna: "Prezentacja dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Wizyta studyjna: "Prezentacja dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"

     W dniach 6-9 września 2011 r. odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie z woj. podlaskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. Wizyta przebiegła pod hasłem „Prezentacja dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Uczestnicy wizyty gościli w podmiotach ekonomii solidarnej położonych na terenie woj. łódzkiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego. Celem pobytu było poznanie dobrych praktyk wpisujących się w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapoznanie się z działalnością podmiotów ekonomii społecznej działających w ramach Sieci Barka oraz poznanie przykładu partnerstw lokalnych.
     Pierwszego dnia wizyty uczestnicy gościli w Firmie Społecznej Ośrodek Szkoleniowy „Kłos” w Jedliczach A. Kolejne dwa dni wizyty poświęcone zostały na zapoznanie się z działalnością Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu oraz podmiotów współpracujących w ramach sieci Barka. Uczestnicy odwiedzili centra integracji społecznej w Poznaniu, Kwilczu i Chudobczycach, Ośrodek Szkoleniowo – Rekreacyjny nad Jeziorem, Kwilecką Spółdzielnię Socjalną, Spółdzielnię Socjalną „Kram”, gospodarstwo ekologiczne w Chudobczycach, Wspólnotę Barki we Władysławowie oraz spotkali się z lokalnym partnerstwem. Ostatni dzień poświęcony został na zapoznanie się z działalnością Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie.

Pracownicy Biura Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku pragną serdecznie podziękować wszystkim odwiedzanym placówkom za zaangażowanie i pomoc w realizacji wizyty studyjnej.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215