Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych"

     W dniach 17.08, 18.08, 19.08.2011 r. w Biurze Projektu przy ul. Legionowej 30 lok. 202 w Białymstoku odbyły się trzy szkolenia jednodniowe nt: „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”. Prowadziła je Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk. Szkolenie skierowane było do pracowników instytucji pomocy społecznej w woj. podlaskim.
     Tematy jakie zostały poruszone na szkoleniu:
1. Kontrola zarządcza: cele kontroli zarządczej, definicja kontroli zarządczej, sposób kontrolowania, kto powinien kontrolować, co należy kontrolować i w jakim okresie, odpowiedzialność za kontrolę zarządczą. Różnice pomiędzy kontrolą finansową a kontrolą zarządczą. Kontrola zarządcza, a specyfika jednostki pomocy społecznej.
2. Jak w praktyce wdrożyć standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów, w tym m.in.: charakter standardów, ustalanie celów i zadań, rodzaje mierników efektywności działania, kodeks etyki, efektywność i skuteczność przepływu informacji, ochrona zasobów, monitoring i ocena, w tym samoocena (jak ją przeprowadzić), oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Odpowiedzialność osób biorących udział w wykonywaniu budżetu: kierownik jednostki (odpowiedzialność za rachunkowość, finanse, zamówienia publiczne), główny księgowy, przekazanie przez kierownika jednostki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych pracownikom merytorycznym – delegowanie uprawnień
3. Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej: identyfikacja i szacowanie ryzyka, reakcja na ryzyko i działania zaradcze, definicja ryzyka, identyfikacja, analiza ryzyka, ocena punktowa, hierarchizacja, tworzenie rejestru ryzyka, proces zarządzania ryzykiem, obszary / zadania / wrażliwe
4. Mechanizmy kontroli zarządczej. Dokumentowanie kontroli zarządczej. Procedury kontroli zarządczej – praktyczne wzory i przykłady.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215