Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Seminarium "Udział i rola kuratorów sądowych w funkcjonowaniu LZI" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Seminarium "Udział i rola kuratorów sądowych w funkcjonowaniu LZI"

     W dniach 01.09, 02.09 oraz 09.09.2011 r. odbyły się trzy jednodniowe seminaria nt: „Udział i rola kuratorów sądowych w funkcjonowaniu LZI”. Odbywały się one w trzech okręgach: łomżyńskim, suwalskim i białostockim.
     Seminaria skierowane były do kuratorów sądowych w związku z tworzeniem gminnych zespołów interdyscyplinarnych. Prowadzone były przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z siedzibą w Warszawie.
Główne zagadnienia seminariów to:
- lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie (współpraca pomiędzy instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy, kompetencje służb zajmujących się pracą z rodziną z problemem przemocowym),
- prawne i formalne aspekty funkcjonowania Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (LZI),
- udział i rola kuratorów sądowych w funkcjonowaniu LZI (uprawnienia, zadania, obowiązki),
- zmiany kodeksowe związane z wejściem w życie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, w tym obowiązujące środki izolacji sprawcy przemocy domowej od pokrzywdzonego,
- realizacja procedury „Niebieskie Karty”,
- kreowanie skutecznych rozwiązań pracy z osobą stosującą przemoc.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215