Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Seminarium "Udział i rola pracowników ochrony zdrowia w funkcjonowaniu LZI" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Seminarium "Udział i rola pracowników ochrony zdrowia w funkcjonowaniu LZI"

     W dniu 20.09 w Suwałkach odbyło się jednodniowe seminarium nt: „Udział i rola pracowników ochrony zdrowia w funkcjonowaniu LZI”. Seminarium skierowane było do przedstawicieli ochrony zdrowia w związku z tworzeniem i funkcjonowaniem gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powoływaniem grup roboczych (lekarze, pielęgniarki szkolne, środowiskowe). Prowadzone było przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z siedzibą w Warszawie.
Główne zagadnienia seminarium to:
- specyfika zjawiska przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania i przeciwdziałania zjawisku krzywdzenia dzieci,
- aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- uruchomienie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (współpraca pomiędzy instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy, kompetencje służb zajmujących się pracą z rodziną z problemem przemocowym),
- prawne i formalne aspekty funkcjonowania Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (LZI),
- udział i rola pracowników ochrony zdrowia w funkcjonowaniu LZI (uprawnienia, zadania, obowiązki),
- realizacja procedury „Niebieskie Karty”.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215