Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Seminarium "Rola samorządów lokalnych w procesie rozwoju ekonomii społecznej" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Seminarium "Rola samorządów lokalnych w procesie rozwoju ekonomii społecznej"

     Dnia 12 września 2011 r. w ramach projektu „Bądź Aktywny Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizował drugie seminarium dotyczące ekonomii społecznej. Tematem była „Rola samorządów lokalnych w procesie rozwoju ekonomii społecznej”. Seminarium skierowane zostało do Wójtów, Burmistrzów oraz Starostów województwa podlaskiego.
     Podczas spotkania Dyrektor Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” Pan Jarosław Kuba zaprezentował nowe narzędzie wspierania przedsiębiorczości społecznej jakim jest klaster ekonomii społecznej oraz wpływ przedsiębiorstw społecznych na sytuację gminy Bałtów, a także zmianę mentalności mieszkańców. „Wieloletni regionalny plan na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” został przedstawiony przez Koordynatorkę Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie Panią Annę Szadkowską - Ciężką, Wicestarosta Łomżyński Pan Krzysztof Kozicki omówił rolę jaką pełni samorząd w rozwoju ekonomii społecznej. Stowarzyszenia działające w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego zaprezentowały dobre praktyki swojej działalności. Były to: Stowarzyszenie Pomocy Szansa w Perkach Karpiach, Stowarzyszenie „Macierzanka” z Wiżajn oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215