Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Badanie: "Stan zastany ekonomii społecznej na obszarze województwa podlaskiego" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Badanie: "Stan zastany ekonomii społecznej na obszarze województwa podlaskiego"

     Celem głównym badania jest dokonanie diagnozy stanu zastanego w obszarze ekonomii społecznej na terenie województwa podlaskiego. Diagnoza sytuacji ekonomii społecznej w regionie będzie obejmować wiedzę o stanie podmiotów do których należą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (spółki non-profit, spółdzielnie socjalne, podmioty kościelne), zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy oraz podmioty o charakterze integracyjnym tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej warsztaty terapii zajęciowej.
     Diagnoza skupiać się będzie na tych podmiotach, które prowadzą działalność gospodarczą oraz odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w tym które zatrudniają pracowników. Ponadto uwaga powinna będzie zwrócona na bariery, problemy funkcjonowania instytucji sektora ekonomii społecznej. Badanie będzie wskazywać potrzeby i kierunki rozwoju otoczenia ekonomii społecznej w regionie. Wyniki przeprowadzonej analizy posłużą opracowaniu regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.
     Badaniem zostaną objęte podmioty ekonomii społecznej w tym wszystkie spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie pracy zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej z terenu województwa podlaskiego oraz reprezentatywna grupa organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego i/lub działalność gospodarczą, jak również organizacje infrastruktury wsparcia ekonomii społecznej, ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, centra ekonomii społecznej, właściwe do obsługi regionu podlaskiego.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215