Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Badanie: "Sytuacja osób starszych i ich rola społeczna na terenach wiejskich województwa podlaskiego" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Badanie: "Sytuacja osób starszych i ich rola społeczna na terenach wiejskich województwa podlaskiego"

     Głównym celem badania jest określenie warunków życia, oczekiwań oraz stopnia dostępu do usług i zaspokojenia podstawowych potrzeb osób starszych na terenach wiejskich, będące punktem wyjścia dla dalszych prac i usprawnień podejmowanych działań na rzecz osób starszych.
     Cele szczegółowe badania:
- określenie sytuacji bytowej, zdrowotnej i sprawności fizycznej osób starszych na terenach wiejskich,
- identyfikacja problemów społecznych osób starszych na terenach wiejskich
- wskazanie sposobów świadczenia usług nakierowanych na opiekę, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych osób starszych na terenach wiejskich,
- zdiagnozowanie katalogu usług, które nie są, a powinny być świadczone na rzecz osób starszych, w tym określenie przyczyn takiego stanu i ewentualnych barier, które do niego prowadzą,
- wskazanie na formy aktywizacji życia starszego pokolenia oraz na sposoby wykorzystania potencjału oraz doświadczenia osób starszych w życiu społeczności,
- uzyskanie informacji o integracji społecznej (jakie działania kulturowe, integracyjne, towarzyskie podejmowane są na rzecz seniorów) i integracji międzypokoleniowej osób starszych na terenach wiejskich.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215