Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[ZAPROSZENIE] Konferencja rekrutacyjna - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[ZAPROSZENIE] Konferencja rekrutacyjna

Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji rekrutacyjnej.

Celem konferencji jest bliższe zapoznanie Państwa z działaniami zaplanowanymi na 2012 rok i tym samym zachęcenie do wzięcia udziału w naszym Projekcie. Do form wsparcia przewidzianych w tym roku należą:
- szkolenia dla kadr jednostek pomocy i integracji społecznej o tematyce wynikającej ze zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych m.in. szkolenia dla kadry kierowniczej, szkolenia wspólne dla pup i ops, kursy specjalistyczne (TZA I stopnia; mediacje rodzinne; praca ze sprawcami przemocy; superwizje dla pow, dps, ops i pcpr), cykl LZI;
- Platforma Wymiany Doświadczeń;
- doradztwo specjalistyczne;
- aktywizacja społeczno-ekonomiczna m.in. warsztaty GAL, warsztaty z ekonomii społecznej dla przedstawicieli samorządów i NGO, wizyty studyjne;
- upowszechnienie współpracy i dobrych praktyk instytucjonalnych m. in wizyty studyjne dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji pomocy społecznej.

Ponadto podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące pieczy zastępczej, poinformujemy Państwa m. in. o funkcjonowaniu ośrodków adopcyjnych w województwie podlaskim.

Na konferencję zapraszamy zarówno kadrę kierowniczą, jak i pracowników instytucji, którzy zainteresowani są tematem spotkania oraz udziałem w Projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 2012 r.

Termin: 14 lutego 2012 r. godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, Białystok, sala 115 (I piętro).
 

Liczba miejsc jest ograniczona.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (do pobrania) oraz przesłanie jej na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
do dnia 07 lutego 2012 r.

Więcej informacji dostępnych jest pod nr telefonu 85 744 22 14.

Serdecznie zapraszamy!!
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215