Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[ZAPROSZENIE] Seminarium LZI - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[ZAPROSZENIE] Seminarium LZI

Przewodnicząca/y Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Ośrodek Pomocy Społecznej
województwa podlaskiego

          Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizując projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, zaprasza Państwa do udziału w seminarium skierowanym do Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujących w gminach województwa podlaskiego.
         Tematyka seminarium dotyczyć będzie przede wszystkim realizacji procedury „Niebieskie Karty” - w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku, a także opracowywania i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
            Seminarium odbędzie się w dniu 26 marca 2012 roku w Białymstoku. Szczegółowy harmonogram seminarium ze wskazaniem miejsca jego realizacji zostanie przesłany Państwu wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.
         Szczegółowe informacje dot. seminarium można uzyskać u opiekuna procesu LZI – Pani Bożeny Sury, podczas pełnionych dyżurów w każdy poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30, tel. 85 744 71 43, bądź drogą mailową, email bozena.sury@rops-bialystok.pl
          Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie przez Państwa wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na nr fax. 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2012 roku.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215