Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[ZAPROSZENIE] Seminarium PWD - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[ZAPROSZENIE] Seminarium PWD

Dyrektorzy/Kierownicy
ośrodków pomocy społecznej,
powiatowych centrów pomocy rodzinie
z województwa podlaskiego

Szanowni Państwo,
       Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza Państwa oraz pracowników Państwa instytucji do wzięcia udziału w Pierwszym Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń, które odbędzie się 12 marca 2012 r.
       Seminarium poświęcone zostanie omówieniu zagadnień merytorycznych dotyczących oceny zasobów pomocy społecznej na tle sytuacji społeczno - demograficznej. Głównym celem spotkania będzie prezentacja narzędzia służącego do opracowania oceny zasobów pomocy społecznej w gminie i powiecie, które zgodnie z wymogami uchwalonej w marcu 2011 r. nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej zastąpi dotychczasowy bilans potrzeb.

Termin: 12 marzec 2012 r., godz. 10:00 – 15:00
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, Białystok, sala 115 (I piętro)

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!
Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) w formie elektronicznej na e-mail:projekt@rops-bialystok.pl lub faksem na nr 85 744 22 15 do dnia 29 lutego 2012 r.


Serdecznie zapraszamy!!

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215