Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna w woj. mazowieckim "Praca socjalna metodą CAL" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna w woj. mazowieckim "Praca socjalna metodą CAL"

Dyrektorzy / Kierownicy
Ośrodków Pomocy Społecznej,
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
z województwa podlaskiego

Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza pracowników państwa instytucji do wzięcia udziału w bezpłatnej trzydniowej wizycie studyjnej, organizowanej w ramach Platformy Wymiany Doświadczeń. Wizyta studyjna skierowana jest wyłącznie do pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie.

WIZYTA STUDYJNA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
„PRACA SOCJALNA METODĄ CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ”

Trasa: Białystok → Radom → Pionki → Kowala → Białystok
Termin: 21-23 marzec 2012 r.

Wyjazd z Białegostoku zaplanowany został na dzień 21 marca 2012 r. na godzinę 7:30.
Celem wizyty studyjnej jest poznanie dobrych praktyk w zakresie środowiskowej pracy socjalnej, organizowania społeczności lokalnej w tym programów aktywności lokalnej. W trakcie wizyty zapoznamy się z działalnością ośrodków pomocy społecznej pracujących metodą CAL.
Uczestnikom wyjazdu studyjnego zapewniamy bezpłatny transport, nocleg oraz pełne wyżywienie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!
Warunkiem uczestnictwa w wizycie studyjnej jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl do dnia 9 marca 2012 r.


Serdecznie zapraszamy!
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215