Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[ZAPROSZENIE] Specjalistyczny kurs "Mediacje rodzinne" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[ZAPROSZENIE] Specjalistyczny kurs "Mediacje rodzinne"

Dyrektorzy/Kierownicy
Instytucji Pomocy Społecznej
z województwa podlaskiego

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza pracowników Państwa instytucji do udziału w specjalistycznym kursie:

„MEDIACJE RODZINNE”

Jest to bezpłatny kurs specjalistyczny dla pracowników instytucji pomocy społecznej, który zakłada łącznie 81 godzin dydaktycznych - 3 spotkania po 3 dni szkoleniowe dla dwóch grup ok. 20-osobowych (9 dni szkoleniowych dla 2 grup).
Program kursu, pt. „Mediacje rodzinne” jest zgodny ze Standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
Na zakończenie kursu uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji mediatora rodzinnego, zawierający informacje o kursie, temacie kursu oraz wymiarze godzin.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji pierwszeństwo w szkoleniu otrzymały osoby zrekrutowane w roku 2011, które z powodu braku miejsc nie uczestniczyły w kursie.

Terminy kursów:
- 26-28 marca 2012 r.
- 18-20 kwietnia 2012 r.
- 21-23 maja 2012 r.

Czas trwania szkolenia:
Pierwszy dzień – 9 godzin dyd. od 9:00 do 17:00
Drugi dzień - 11 godzin dyd. od 9:00 do 18:30
Trzeci dzień – 7 godzin dyd. od 9:00 do 15:30

Miejsce szkolenia: Białystok. (Dokładne miejsce kursu przekażemy Państwu w późniejszym terminie)

Pracownik, który zgłosi się na kurs zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich terminach kursu, które organizowane będą według terminarza i harmonogramu przedstawionego powyżej. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem się na trzy terminy kursu oraz obowiązkiem uczestnictwa w nich według przedstawionego harmonogramu zajęć. Ewentualna nieobecność w danym kursie może być usprawiedliwiona wyłącznie na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub udokumentowanego zdarzenia losowego. Nie ma możliwości zgłoszenia innej osoby w zastępstwie. Osoby, które zadeklarują korzystanie z noclegu w karcie zgłoszeniowej zobowiązują się do poinformowania Biura Projektu w przypadku rezygnacji z noclegu na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnikom kursu zapewniamy bezpłatnie: nocleg osobom spoza Białegostoku, wyżywienie (śniadania i kolacje wyłącznie osobom nocującym) oraz materiały dydaktyczne. Nie zwracamy kosztu dojazdu.

Liczba miejsc jest ograniczona!!!

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl do dnia 19.03.2012 r.

Więcej informacji na temat szkoleń dostępnych jest pod nr telefonu 85 744 22 14.

 

Serdecznie zapraszamy!
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215