Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna w woj. podlaskim "Ekonomia społeczna..." - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[ZAPROSZENIE] Wizyta studyjna w woj. podlaskim "Ekonomia społeczna..."

Szanowni Państwo,
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza pracowników państwa instytucji do wzięcia udziału w bezpłatnej dwudniowej wizycie studyjnej. Wizyta studyjna skierowana jest wyłącznie do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej oraz jednostek samorządowych zainteresowanych utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej na rzecz kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

WIZYTA STUDYJNA
„EKONOMIA SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM – DOŚWIADCZENIA I DOBRE PRAKTYKI”

Trasa: Białystok - Kownaty - Marianowo - Łomża - Białystok
Termin: 29-30 marca 2012 r.
Wyjazd z Białegostoku zaplanowany został na dzień 29 marca 2012 r. na godzinę 9:00.
Celem wizyty studyjnej jest budowa partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jak także przedstawienie dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej w województwie podlaskim.
Uczestnikom wyjazdu studyjnego zapewniamy bezpłatny transport, nocleg oraz pełne wyżywienie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!
Warunkiem uczestnictwa w wizycie studyjnej jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączeniu) na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl do dnia 20 marca 2012 r.


Serdecznie zapraszamy!

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215