Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
[ZAPROSZENIE] Specjalistyczny kurs "Superwizje dla pracowników POW" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

[ZAPROSZENIE] Specjalistyczny kurs "Superwizje dla pracowników POW"

Dyrektorzy/Kierownicy
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
z województwa podlaskiego

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza pracowników Państwa instytucji do udziału w specjalistycznym kursie:

„SUPERWIZJE DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH”.

Jest to bezpłatny, zamknięty cykl wsparcia dla pracowników placówek, oparty na spotkaniach terapeutycznych, prowadzonych przez doświadczonego, certyfikowanego superwizora.
Cykl zakłada 10 spotkań 1-dniowych, realizowanych dla jednej 15 osobowej grupy.

Celem superwizji będzie pomoc pracownikom placówek w pracy z dziećmi i młodzieżą. Superwizja służyć będzie przyjrzeniu się ich własnemu doświadczeniu w pracy oraz wspieraniu rozwoju zawodowego i osobistego. Superwizja ma na celu rozwiązywanie problemów emocjonalnych i merytorycznych związanych z wykonywaniem pracy z dziećmi i młodzieżą.

Superwizja to specyficzny program wsparcia oparty na nawiązaniu relacji kształcącej, specjalistycznym doradztwie i konsultacjach w ujawnionych trudnościach, wymianie informacji, dyskusji i wspólnej refleksji, wyjaśnieniu dylematów etyczno-moralnych oraz terapeutycznych działaniach, które będą wspierać pracownika w jego codziennej pracy.

Odbiorcy: Pracownicy placówek opiekuńczo - wychowawczych z województwa podlaskiego.

Miejsce kursu: Białystok. Dokładne miejsce szkoleń przekażemy Państwu w późniejszym terminie

Terminy superwizji:
- 30 marca 2012 r.
- 13 kwietnia 2012 r.
- 25 maja 2012 r.
- 15 czerwca 2012 r.
- 13 lipca 2012 r.
- 10 sierpnia 2012 r.
- 21 września 2012 r.
- 19 października 2012 r.
- 16 listopada 2012 r.
- 14 grudnia 2012 r.

Czas trwania szkolenia: godz. 9.00 – 16.00

Podstawowa zasada superwizji jest taka, że pracownik który zgłosi się na Superwizje zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich szkoleniach, które organizowane będą według terminarzu i harmonogramu przedstawionego powyżej. Podpisanie karty jest równoznaczne ze zgłoszeniem się na dziesięć szkoleń we wszystkich terminach oraz obowiązkiem uczestnictwa w nich według przedstawionego harmonogramu zajęć. Ewentualna nieobecność w danym szkoleniu może być usprawiedliwiona wyłącznie na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub udokumentowanego zdarzenia losowego. Nie ma możliwości zgłoszenia innej osoby w zastępstwie.

Uczestnikom kursu nie zwracamy kosztu dojazdu.


Liczba miejsc jest ograniczona!!!

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na kurs (w załączeniu) na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl do dnia 20 marca 2012 r.


Więcej informacji na temat szkoleń dostępnych jest pod nr telefonu 85 744 22 14.

Serdecznie zapraszamy!
 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215