Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Rozpoczynamy rekrutację na pierwsze w 2010r. szkolenie - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Rozpoczynamy rekrutację na pierwsze w 2010r. szkolenie - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż rozpoczyna rekrutację na pierwsze w 2010 r. szkolenie realizowane w ramach projektu systemowego „Bądź aktywny, Bądź Najlepszy- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr pomocy społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Serdecznie zapraszamy pracowników Państwa instytucji do udziału w szkoleniu, pt. Wolontariat w świetle przepisów prawnych”. Jest to bezpłatne szkolenie jednodniowe, którego celem będzie szersze poznanie idei wolontariatu, jak także uzupełnienie i zaktualizowanie wiedzy dot. usługi wolontarystycznej. Podczas szkolenia uzyskacie Państwo odpowiedzi na różne pytania, m.in. kto może zostać wolontariuszem, jak prawidłowo zawrzeć umowę z ochotnikiem, kiedy trzeba zapewnić mu ubezpieczenie, itp. Szkolenie skierowane jest do pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z terenu województwa podlaskiego.

 

Termin szkolenia do wyboru: 26.01.2010 r. lub 27.01.2010 r.

Miejsce: Biuro Projektu ROPS w Białymstoku, ul. Legionowa 30 lok.202

Czas trwania: 9:00 – 16:00.

 

Informujemy, że liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (podana poniżej) na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops.wrotapodlasia.pldo dnia 20 stycznia 2010 r.

 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego