Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
II spotkanie Rady PWD - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

II spotkanie Rady PWD

          W dniu 17 marca 2010 r. w Biurze Projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy ul. Legionowej 30 lok. 202 w Białymstoku odbyło się spotkanie Rady Platformy Wymiany Doświadczeń, w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej”. Spotkanie prowadziła Pani Katarzyna Kruszewska - Koordynator PWD.
          W spotkaniu uczestniczyli: Członkowie Rady PWD, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Konsultant merytoryczny, Koordynator PWD oraz zaproszeni goście - Pan Bogdan Mantur - Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Pani Małgorzata Kukor - Kołodko - Kierownik Referatu Wdrażania Działań POKL Wspierających Integrację Społeczną oraz Pani Beata Piotrowska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Głównym celem spotkania było omówienie doświadczeń we wdrażaniu i realizacji projektów systemowych Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie podlaskim.
           Spotkanie Rady PWD otworzyła Pani Elżbieta Rajewska-Nikonowicz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku witając zgromadzonych uczestników Rady PWD i przekazując głos Koordynator PWD – Pani Katarzynie Kruszewskiej. Po krótkim wprowadzeniu nawiązała się dyskusja, w której poruszono następujące problemy:
1. Długi okres oczekiwania na zatwierdzenie wniosków o płatność:
2. Częste błędy we wnioskach
3. Promocja projektu
4. Mała ilość wskaźników do realizacji
5. Rezygnacje z pisania projektów

          Efektem spotkania było wystosowanie postulatów oraz propozycji, które miałyby usprawnić instytucjom pomocy społecznej na Podlasiu realizację projektów systemowych. Jednak w związku z dużą ilością pytań i wątpliwości związanych z wdrażaniem projektów spotkanie będzie kontynuowane na forum całej Platformy Wymiany Doświadczeń podczas seminarium zaplanowanego na 16 kwietnia 2010 r. Postanowiono, iż na seminarium zostaną zaproszeni także przedstawiciele Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali ważność i potrzebę takich spotkań konsultacji.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego