Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Stres, wypalenie zawodowe i asertywność" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Stres, wypalenie zawodowe i asertywność"

          W dniach 12-14.05, 07-09.06 i 28-30.06 w Hotelu Podlasie odbyły się trzy trzydniowe szkolenia na temat: "Stres, wypalenie zawodowe i asertywność". Prowadziła je Pani Alicja Kruczkowska.
          Szkolenia rozpoczynały się od autoprezentacji i integracji uczestników. Następnie Pani trener omawiała pojęcie stresu i mechanizmy jego działania, a także pozytywne i negatywne znaczenie stresu. Głównymi zagadnieniami, które zostały poruszone były: określenie własnego stylu radzenia sobie ze stresem, indywidualne modyfikatory skuteczności radzenia sobie ze stresem, stres w sferze wartości, poszukiwanie afirmacji oraz tworzenie własnych strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.
          Drugiego dnia szkoleń uczestnicy zapoznali się z barierami komunikacyjnymi i rozwijaniem zachowań asertywnych. Omówiona została rola skutecznej komunikacji w procesie radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacyjne jako metoda radzenia sobie ze stresem, a także zjawisko i symptomy wypalenia zawodowego.
          Trzeci dzień szkoleń był poświęcony głównie omówieniu zagadnień związanych z wypaleniem zawodowym. Były to m.in.: metody zapobiegania i redukcji wypalenia zawodowego, metody, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów i radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
          Szkolenia miały bardzo duże zainteresowanie. Z ankiet wynikło, iż szkolenie na ww. temat było przydatne i spełniło oczekiwania uczestników.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego