Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Szkolenie specjalistyczne "Superwizje dla pracowników socjalnych OPS i PCPR" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Szkolenie specjalistyczne "Superwizje dla pracowników socjalnych OPS i PCPR"

          Szkolenie specjalistyczne „Superwizje dla pracowników socjalnych OPS i PCPR” to zamknięty cykl wsparcia dla służb społecznych, oparty na spotkaniach terapeutycznych, prowadzonych przez doświadczonych superwizorów. Cykl zakłada cztery spotkania 3-dniowe co kwartał dla trzech grup.
          Superwizja to specyficzny program wsparcia oparty na nawiązaniu relacji kształcącej, specjalistycznym doradztwie i konsultacjach w ujawnionych trudnościach, wymianie informacji na podstawie dyskusji i wspólnej refleksji, wyjaśnieniu dylematów etyczno-moralnych oraz terapeutycznych działaniach, które będą wspierać pracownika socjalnego w jego codziennej pracy.
           Celem superwizji jest pomoc pracownikom socjalnym w przyjrzeniu się ich własnemu doświadczeniu w pracy z klientem oraz wspieranie jego rozwoju zawodowego i osobistego. Superwizja służyć będzie rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i merytorycznych związanych z wykonywaniem pracy, przez co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy pracownika socjalnego.
           W całym cyklu uczestniczy 45 pracowników socjalnych z ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z województwa podlaskiego. Szkolenia odbywają się w Hotelu Żubrówka w Białowieży.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego