Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
I Seminarium PWD - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

I Seminarium PWD

          W dniu 16 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się Pierwsze Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń w 2010 r. Tematem przewodnim spotkania była idea oraz aspekt teoretyczny i praktyczny tworzenia Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych (LZI).
          Spotkanie otworzyła Pani Elżbieta Rajewska – Nikonowicz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która wspólnie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego powitała przybyłych gości. Po uroczystym przywitaniu wszyscy uczestnicy minutą ciszy uczcili pamięć ofiar katastrofy w Katyniu.
          W następnej części seminarium głos zabrała Pani Katarzyna Kruszewska – koordynator Platformy Wymiany Doświadczeń, która przedstawiła program pracy Platformy w roku 2010 oraz zreferowała dotychczasowe działania: pierwszą wizytę studyjną i spotkania Rady PWD. Po etapie wstępnym rozpoczęła się część merytoryczna seminarium.
          Zaproszeni prelegenci omówili misję oraz cele tworzenia LZI, a także prawne i teoretyczne aspekty ich funkcjonowania. Przedstawiciele suwalskiego LZI dodatkowo zaprezentowali doświadczenia z pracy Zespołu. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem. Rozwinęła się dyskusja, w której dominowały zagadnienia związane z logistyką tworzenia i funkcjonowania LZI. Pytania uczestników seminarium związane były także z obawą, że wprowadzenie LZI w pracę ośrodka spowoduje obciążenie go o dodatkowe obowiązki. Pani Wanda Paszkiewicz – zaproszona ekspertka- oceniła spotkanie jako bardzo interesujące i inspirujące.
          Podczas I Seminarium PWD odbyły się także wybory do Rady Platformy Wymiany Doświadczeń, która w bieżącym roku została rozszerzona do 7 osób.
W Radzie ponownie zasiądą dotychczasowi jej członkowie, wśród których jest:
- Pani Krystyna Sawicka – Dyrektor GOPS w Gródku
- Pan Stanisław Dziemian – Dyrektor PCPR powiatu suwalskiego
- Pani Elżbieta Tarachanowicz – Dyrektor GOPS w Korycinie
- Pan Kazimierz Kuczek – Wicedyrektor MOPR w Białymstoku
- Pani Agnieszka Kwiecińska – Dyrektor GOPS w Bargłowie Kościelnym.
Do tego grona w wyniku jednogłośnej decyzji członków PWD dołączyły Pani Agnieszka Dyda – Dyrektor MGOPS w Czarnej Białostockiej oraz Pani Bożena Turycz – Dyrektor OPS w Sokółce.
          Podczas seminarium koordynator Platformy omówiła także planowane w przyszłości działania związane z aktywnością Platformy Wymiany Doświadczeń, w tym wizytę studyjną zaplanowaną na dni 25-28 maja na Pomorzu, która poświęcona będzię poznaniu alternatywnych i innowacyjnych form pracy społecznej oraz dobrych praktyk trójmiejskich jednostek, realizujących pracę społeczną.
          W czerwcu odbędzie się także spotkanie Rady Platformy Wymiany Doświadczeń. Poświęcone ono będzie ustaleniu struktury oraz regulaminu Rady. Wybrany zostanie także Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady oraz ustalone dalsze działania.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego