Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Kontrakt socjalny w praktyce" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Kontrakt socjalny w praktyce"

 

          W dniach 19-20.08.2010r. w Hotelu Podlasie w Białymstoku odbyło się szkolenie na temat: „Kontrakt socjalny w praktyce”. Prowadził je Pan Marek Święs. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrum pomocy rodzinie.
          Szkolenie rozpoczęło się od wprowadzenia do zagadnień związanych z instrumentami aktywnej integracji wykorzystywanymi w kontrakcie socjalnym i jego odmiany zgodnie z EFS. Główne zagadnienia, jakie zostały omówione w trakcie szkolenia to: podstawy prawne, diagnoza i identyfikacja potrzeb osób i rodzin, określenie beneficjentów, kontrakt socjalny a działanie asystenta rodzinnego, negocjacje i realizacja, elementy ewaluacji, sposoby pracy w przygotowaniu do zawarcia kontraktu socjalnego i jego odmian. Trener omówił również kwestie dotyczące kreowania lokalnego systemu na rzecz wsparcia osób potrzebujących oraz przedstawił prezentację Dobrych Praktyk.
          Drugi dzień szkolenia poświęcony został wykonywaniu ćwiczeń oraz omawianiu opracowanych materiałów grupowych. Uczestnicy szkolenia opracowali harmonogram działań oraz plan finansowy kontraktu. Zostało przeprowadzone również prognozowanie efektów podejmowanych działań. Na koniec szkolenia przeprowadzona została dyskusja.
          Uczestnicy bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w szkoleniu. Z ankiet wynikło, iż szkolenie na ww. temat było przydatne.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego