Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Asystentura rodzinna i proces usamodzielnienia" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Asystentura rodzinna i proces usamodzielnienia"

         W dniach 17-18.08.2010r. w Hotelu Warszawa w Augustowie odbyło się szkolenie na temat: „Asystentura rodzinna i proces usamodzielnienia”. Prowadził je Pan Marek Święs.  Jego odbiorcami byli pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrum pomocy rodzinie.

Pierwszego dnia szkolenia zostały poruszone następujące zagadnienia:
- Podstawy prawne funkcjonowania asystenta rodzinnego,
- Rola asystenta rodzinnego jako instytucji wspierającej,
- Miejsce asystenta rodzinnego w systemie pomocy społecznej,
- Obszar pracy asystenta rodzinnego – obowiązki i uprawnienia,
- Empowerment – niezbędna zasada stosowana w pracy asystenta rodzinnego,
- Działania asystenta a kontrakt socjalny,
- Kwalifikacje osób wykonujących działania asystentów,
- Aktualne źródła finansowania, w tym uwzględniające PO KL,
- Prezentacja Dobrych Praktyk.

Drugiego dnia szkolenia uczestnicy zapoznali się z:
- Realizacją przez asystenta rodzinnego obligatoryjnego zadania z zakresu przygotowywania indywidualnego programu usamodzielniania dla wychowanków opuszczających spokrewnione rodziny zastępcze,
- Sposobem funkcjonowania i powoływania Zespołów interdyscyplinarnych,
- Gminnym systemem monitorowania,
- Pracą placówek wsparcia dziennego,
- Zagadnieniami prawnymi związanymi z procesem usamodzielnienia,
- Diagnozowaniem dysfunkcji osób opuszczających rodziny zastępcze,
- Formami, zakresem i rodzajem udzielonej pomocy na usamodzielnienie,
- Współpracą osób i instytucji w udzielaniu pomocy osobie usamodzielnianej.
         Pan trener przeprowadził również ćwiczenia z zakresu nabycia umiejętności do sporządzania indywidualnego programu usamodzielnienia. Następnie Pan Marek Święs  omówił analizę przypadku – etapy działania przy opracowywaniu indywidualnego programu usamodzielniania młodzieży. Uczestnicy szkolenia indywidualnie opracowali program - quasi program w wybranych przypadkach w oparciu o procedury.
          Uczestnicy wypełnili ankiety, z których wynikło, że szkolenie było przydatne i spełniło ich oczekiwania. 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego