Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Szkolenie dla kadry kierowniczej - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Szkolenie dla kadry kierowniczej

           W dniach 24-26 marca 2010 r. w ramach projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej. Wzięło w nim udział 47 Dyrektorów/Kierowników ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa podlaskiego. Szkolenie odbyło się w Hotelu „Warszawa” w Augustowie.
           Uczestnicy mieli możliwość zgłoszenia się na trzy różne tematy szkoleń. Najchętniej wybieranym tematem było „Kreowanie wizerunku instytucji – etyka, kultura i savoir-vivre”. Szkolenie to prowadziła Pani Jolanta Sienkiewicz. Głównymi zagadnieniami tego szkolenia były: postawa wobec innych, zasady ustalania pierwszeństwa pomiędzy państwami i ich przedstawicielami, savoir-vivre na co dzień, organizacja przyjęć i zasady zachowania przy stole, ubiór a protokół dyplomatyczny, międzynarodowe uwarunkowania protokołu oraz korespondencja, zasady i formy pisania listów.
           Druga grupa uczestniczyła w szkoleniu „Skuteczne motywowanie pracowników”. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stworzenia efektywnego systemu motywacji pracowników oraz poznanie narzędzi do skutecznej motywacji. Trenerka przedstawiła uczestnikom teorie motywacji z różnych okresów. Omówiła także mity motywowania, z których najbardziej zapamiętanymi zostały: Nie należy ludzi chwalić za wykonywanie pracy, jakiej się od nich oczekuje, bo dostają za to pieniądze i to powinno im wystarczyć; Nie należy chwalić pracowników zbyt często, bo poczują się zbyt pewnie i przestaną się starać; pracownicy są z gruntu leniwi, więc trzeba trzymać ich krótko, kontrolować i nie kierować się sentymentami; ludziom zależy głównie na pieniądzach, a gdy nie możemy im ich dać – w postaci podwyżki lub premii – to raczej są nikłe szanse na wzmocnienie ich motywacji do pracy.
           Trzeci temat to: „Zarządzenie sobą w czasie i organizacja pracy”. Celem szkolenia było nabycie i doskonalenie umiejętności odróżniania spraw ważnych od nieważnych, pilnych od niepilnych i zajęcia się nimi w odpowiednim czasie, poznanie i przećwiczenie znaczenia komunikacji w zarządzaniu czasem oraz odnalezienie własnego czasu w kontekście otoczenia – czyli jak nie tracić czasu na nieswoje sprawy ze szkodą dla spraw własnych. Ponadto uczestnicy uporządkowali wiedzę i poznali praktyczne wskazówki dotyczące organizacji pracy własnej i współpracowników.
           Drugiego dnia szkolenia odwiedził nas członek zarządu Mieczysław Kazimierz Baszko nadzorujący Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Uczestniczył w każdym szkoleniu, rozmawiał z pracownikami na tematy związane z pomocą społeczną.
           Szkolenia o tej tematyce odbędą się w czerwcu i listopadzie.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego