Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Znowelizowana ustawa Prawo Zamówień Publicznych" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Znowelizowana ustawa Prawo Zamówień Publicznych"

              W dniach 28-29.04.2010 r. i 17-18.05.2010 r. w Hotelu Podlasie odbyły się szkolenia o tematyce: „Znowelizowana ustawa Prawo Zamówień Publicznych”. Prowadziła je Pani Elżbieta Zdanowicz. Odbiorcami szkoleń byli pracownicy instytucji pomocy społecznej.

Główne zagadnienia jakie zostały poruszone na szkoleniach to:

- Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp),

- Jak należy postępować przy udzielaniu zamówień których wartość nie przekracza równowartości kwoty 14 tys. Euro? Podstawowe zagadnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych w kontekście wydatkowania środków publicznych przez zobowiązane podmioty,

- Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych,

- Komisja przetargowa – prawa i obowiązki członków komisji przetargowej, skład i zakres działania komisji, podział zadań i odpowiedzialność członków komisji,

- Dokumentowanie postępowania o zamówienie publiczne - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – instrukcja dla wykonawców,

- Czynności zamawiającego związane z oceną ofert złożonych w postępowaniu,

- Prowadzenie protokołu postępowania podczas prowadzonego zamówienia publicznego – najczęściej popełniane błędy w dokumentowaniu postępowania,

- Środki ochrony prawnej przysługujące stronom postępowania o zamówienie publiczne. Terminy i formy środków ochrony prawnej. Istota interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza- zakres działania i kompetencje.

Uczestnicy bardzo chętnie brali udział w ww. szkoleniach. Okazało się, że jest to przydatny i ciekawy temat szkoleń.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego