Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Przemoc - diagnoza, interwencja i pomoc" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Przemoc - diagnoza, interwencja i pomoc"

                                                                                      DYREKTORZY/KIEROWNICY
                                                                                      POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE
                                                                                      Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, informuje, iż rozpoczyna nabór na szkolenie skierowane do pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, pt.:

„PRZEMOC-DIAGNOZA, INTERWENCJA I POMOC”

Jest to bezpłatne, trzydniowe szkolenie którego celem jest rozszerzenie wiedzy dotyczącej problematyki przemocy, rozwój kompetencji w zakresie diagnozy psychospołecznej oraz poznanie zasad udzielania pomocy ofierze i jego rodzinie – podejmowanie interwencji i budowanie zespołów interdyscyplinarnych.

Termin: 03-05.11.2010r.
Miejsce szkolenia: Hotel Warszawa, ul. Zdrojowa 1 , 16-300, Augustów.
Czas trwania: Harmonogram szkolenia przekażemy Państwu wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy bezpłatnie nocleg, pełne wyżywienie, materiały dydaktyczne,
a także transport z Białegostoku na miejsce szkolenia oraz powrót do Białegostoku po jego zakończeniu.

W szczególności zapraszamy osoby nowe, które dotychczas nie uczestniczyły w działaniach organizowanych w ramach Projektu. Chcielibyśmy objąć wsparciem jak największą liczbę pracowników instytucji pomocy społecznej i tym samym umożliwić im podniesienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji niezbędnych w pracy zawodowej.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty potwierdzenia udziału w szkoleniu (do pobrania) na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
do 13 października 2010 r.


Więcej informacji na temat szkolenia dostępnych jest pod nr telefonu 85 744 22 14.

Serdecznie zapraszamy!
 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Do pobrania
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego