Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Zapraszamy do udziału w II Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Zapraszamy do udziału w II Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń

DYREKTORZY/KIEROWNICY
INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ
Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, zaprasza na Drugie Seminarium Platformy Wymiany Doświadczeń, które odbędzie się w dniu 5 listopada 2010 r. w godz. 9:30 – 15:00. Skierowane jest ono wyłącznie do Kadry Kierowniczej ops, pcpr i rops.
W związku ze zgłaszanymi potrzebami, związanymi z wejściem w życie dnia 1 sierpnia 2010 roku znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wynikającym z niej obowiązkiem tworzenia Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych, tematem seminarium będzie problematyka związana z istotą ich tworzenia i funkcjonowania.
Celem spotkania jest pogłębienie wiedzy na temat zmian ustawowych, metod pracy oraz przedstawienie dobrych praktyk funkcjonowania LZI na terenie województwa podlaskiego.

Miejsce organizacji oraz szczegółowy program seminarium otrzymają Państwo
w późniejszym terminie.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej
w formie elektronicznej lub faksem (nr faksu 85 744 22 15, tel. 85 744 22 14 lub na e-mail:
projekt@rops-bialystok.pl do dnia 22 października 2010 r.


Wszelkie informacje dotyczące seminarium będą dostępne pod numerem telefonu (85) 744 22 14.
 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Do pobrania
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego