Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Rachunkowość budżetowa w świetle nowej ustawy o finansach publicznych" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Rachunkowość budżetowa w świetle nowej ustawy o finansach publicznych"

W dniach 04-05.10.2010r. odbyło się dwudniowe szkolenie na temat: „Rachunkowość budżetowa w świetle nowej ustawy o finansach publicznych”. Prowadziła je Pani Anna Jakuć. Szkolenie zostało zorganizowane w Hotelu Podlasie w Białymstoku. Jego odbiorcami byli pracownicy instytucji pomocy społecznej.
Główne zagadnienia jakie zostały poruszone w trakcie szkolenia:
- Podstawy prawne w zakresie zasad gospodarki finansowej sektora finansów publicznych;
- Przepisy prawa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych;
- Polityka rachunkowości wewnętrzne regulacje prawne – zasady rachunkowości obowiązujące w jednostkach budżetowych;
- Plan finansowy jako podstawa gospodarki finansowej jednostki – opracowywanie i dokonanie zmian, realizacja planu finansowego;
- Odpowiedzialność kierownika i obowiązki głównego księgowego za gospodarowanie środkami publicznymi;
- Dyscyplina finansów publicznych w zakresie procesu gromadzenia środków;
- Dyscyplina finansów publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w świetle nowej ustawy o finansach publicznych;
- Dyscyplina finansów publicznych w gospodarowaniu środkami UE;
- Zmiany w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych jednostek organizacyjnych.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego