Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
"Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny" - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

"Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny"

          W dniach 28-29.09, 30.09–01.10 oraz 21-22.10.2010 r. w Hotelu Podlasie w Białymstoku odbyły się szkolenia na temat: „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”. Trenerem był Pan Dariusz Matuk. Odbiorcami szkolenia byli pracownicy OPS oraz ROPS.
          Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami i trybem nabywania uprawnień do świadczeń rodzinnych, negatywnymi przesłankami do odmowy przyznania świadczeń rodzinnych i koordynacją świadczeń. Został również omówiony problem świadczeń nienależnie pobranych, stosowanie ulg, zmiany w trybie KPA i na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz elementy postępowania administracyjnego. Następnie została przeprowadzona dyskusja na temat najczęściej występujących problemów w praktyce i orzecznictwie sądowo administracyjnym.
          Drugiego dnia szkoleń zostały z kolei omówione takie zagadnienia jak: postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi, przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia nienależnie pobrane – zasady ustalania, egzekucja oraz ustalanie zwrotu świadczeń od dłużnika alimentacyjnego.
           Na zakończenie podsumowano najczęściej występujące problemy w praktyce oraz wypełniono ankiety ewaluacyjne.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego