Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym doradztwie - Kodeks Postępowania Administracyjnego - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym doradztwie - Kodeks Postępowania Administracyjnego

                                                                  DYREKTORZY/KIEROWNICY
                                                                  INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                  Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza pracowników Państwa instytucji do udziału w bezpłatnym doradztwie dotyczącym zagadnień związanych z:

                                          KODEKSEM POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Informujemy, iż usługa doradcza realizowana będzie w formie spotkań indywidualnych (grupa będzie liczyć nie więcej niż 4 uczestników). Taka forma doradztwa będzie sprzyjać efektywniejszemu rozwiązywaniu Państwa dylematów, związanych z zastosowaniem KPA. Przewiduje się zakwalifikowanie maksymalnie 12 uczestników na jeden termin. Osoby zgłoszone na spotkanie doradcze zostaną podzielone na grupy. Informację o zakwalifikowaniu na konkretny termin i godzinę otrzymają Państwo drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy.

Odbiorcy: pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
Termin (do wyboru): 17.11.2010r.; 19.11.2010r.
Miejsce: Biuro Projektu ROPS, ul. Legionowa 30 lok 202, Białystok.
Czas trwania: przewiduje się ok. 2 godzin na jedną grupę doradczą.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (w załączeniu) oraz przesłanie jej na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail: projekt@rops-bialystok.pl do dnia 5 listopada 2010 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników niż przewiduje limit miejsc, powstanie lista rezerwowa, która zostanie wzięta pod uwagę przy organizowaniu kolejnych spotkań doradczych.

Więcej informacji dostępnych jest pod nr telefonu 85 744 22 14 (osoba do kontaktu: Joanna Nowik)

Serdecznie zapraszamy!
 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego