Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/element.php on line 21

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/templateParser.php on line 11
Zapraszamy do udziału w podsumowującym seminarium upowszechniającym Dobre Praktyki... 22.11.2010 r. - Bądź Aktywny! Bądź Najlepszy!
Baner

Zapraszamy do udziału w podsumowującym seminarium upowszechniającym Dobre Praktyki... 22.11.2010 r.

                                                                                           Dyrektorzy/Kierownicy
                                                                                           Ośrodków Pomocy Społecznej oraz
                                                                                           Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
                                                                                           z województwa podlaskiego


Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt systemowy „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, serdecznie zaprasza pracowników Państwa instytucji do udziału w podsumowującym seminarium upowszechniającym Dobre Praktyki w zakresie pomocy i integracji społecznej, jak także wzmacniającym współpracę między Instytucjami Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Policji. Seminarium zostanie połączone z organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Dniem Pracownika Socjalnego.
Podczas spotkania, podsumowane zostaną m.in. seminaria organizowane w poszczególnych powiatach w 2010r. w tematyce rozwiązywania problemów społecznych w partnerstwie lokalnym.

Termin: 22 listopad 2010 r.
Miejsce spotkania: Kino Forum, ul. Legionowa 5, 15-281 Białystok.
Czas trwania: 9:30-14:00

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej udziału
w spotkaniu (w załączeniu) na nr faksu 85 744 22 15 lub zeskanowanej na e-mail:
projekt@rops-bialystok.pl do dnia 10 listopada 2010 r.

Serdecznie zapraszamy!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /class/mDatabase.php on line 60
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2010 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ::: Projekt, wykonanie serwisu oraz administracja: Paweł Januszkiewicz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: rops@rops-bialystok.pl
tel: 0857447272
fax: 0857447137
Biuro Projektu
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 7


e-mail: projekt@rops-bialystok.pl
tel: 0857442214
fax: 0857442215
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego